- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราช เดินหน้าขยายเครือข่ายต่างประเทศ จับมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเวียดนาม

       วันที่ 31 มกราคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก University of Foreign Language Studies (UFLS), The University of Danang…

Read More