- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       วันที่ 10 มกราคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
       ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการพูดคุยแนะนำให้นักศึกษาสัญชาติจีนได้ทำความรู้จักกับพี่ๆ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม รวมทั้งหัวข้อการสนทนาในครั้งต่อไป