- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการสนทนาฝึกภาษาไทย โดยให้นักศึกษาได้อธิบายลักษณะของผลไม้เพื่อให้พี่ๆวิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ได้ทายชื่อของผลไม้ อีกทั้งยังได้พูดคุยเรื่องทั่วไป เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้คิดประโยคคำถาม และมีการสนทนาโดยใช้ภาษาไทยให้มากขึ้น