- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาโท

       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จำนวน 16 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการสนทนาฝึกภาษาไทยผ่านการเล่าเรื่องราว โดยให้นักศึกษาได้เล่าเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านจีน รวมถึงอธิบายคติคำสอนที่ได้จากเรื่องเล่า ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้วิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ก็ได้ร่วมแบ่งปันนิทานพื้นบ้านของประเทศไทยให้นักศึกษาจีนได้รับฟังด้วยเช่นเดียวกัน