- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk
       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการสนทนาฝึกภาษาไทยผ่านการเล่าเรื่องราว โดยให้นักศึกษาได้เล่าเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านจีน รวมถึงอธิบายคติคำสอนที่ได้จากเรื่องเล่า ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้วิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ก็ได้ร่วมแบ่งปันนิทานพื้นบ้านของประเทศไทยให้นักศึกษาจีนได้รับฟังด้วยเช่นเดียวกัน