- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนการศึกษา KCUE ระดับ ป.เอก ณ ประเทศเกาหลีใต้

       ด้วย Korean Council for University Education (KCUE) สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Higher Education for ASEAN Talents (HEAT): Scholarship Opportunity for ASEAN Faculty Members in the Republic of Korea โดยทุนการศึกษาดังกล่าว มอบให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาประเทศอาเซียน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี
คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
   – มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 ปี
   – มีอายุไม่เกิน 45 ปี
   – มีการศึกษาสูงสุดไม่เกินกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
   – มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี
   – มีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
** ระยะเวลาหมดเขตการรับสมัครขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง **

       สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครพร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.heatscholar.kr/notice/detail_2022_2.html หรือตามลิ้งค์ด้านล่าง
   
<< ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่นี่ >>

       ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดควบคู่กับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสนใจจะเข้ารับการศึกษา (โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้กำหนดแบบฟอร์ม เอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงขั้นตอนการสมัครที่แตกต่างกันออกไป) ทั้งนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังมหาวิทยาลัยที่ท่านมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนฯ ได้โดยตรง ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร