- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนฯ เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บริหาร ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 6 มกราคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน โดยในกิจกรรมได้ให้น้องๆ นักศึกษาสัญชาติจีนรับบทบาทเป็นไกด์นำท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศจีน อาทิเช่น ทะเลสาบฝูเซี่ยน มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในประเทศจีน สถานที่ท่องเที่ยวในปักกิ่งและต้าหลี่ เป็นต้น ซึ่งน้องๆได้บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก