- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk
       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยตอบคำถามต่อเนื่อง โดยจะเป็นคำถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สนใจ อาหารที่ชื่นชอบ สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรมของคนจีนในวันตรุษจีน ซึ่งจะใช้คำถามเพื่อให้นักศึกษาได้อธิบายถึงเหตุผลของคำตอบ อีกทั้งในครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสัญชาติจีนได้ตั้งคำถามกับวิทยากรเป็นภาษาไทยอีกด้วย