- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk
       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับการเล่นเกมตอบคำถามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยจะเป็นคำถามทั่วไปแบบฉับพลันทันใด และการให้เหตุผลสนับสนุนคำตอบ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทยให้มากขึ้น