- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk
       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับการเล่นเกมตอบคำถาม โดยจะเป็นคำถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สิ่งที่สนใจ บุคคลที่ชื่นชอบ หรือทัศนคติในการใช้ชีวิต ซึ่งจะใช้เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้นักศึกษาได้อธิบายถึงเหตุผลของคำตอบ และเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทยให้มากขึ้นด้วย