- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเดินหน้าจัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน อาจารย์จากหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาจารย์จากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประชุมแลกเปลี่ยนหารือในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ East China University of Technology…

Read More