- ข่าวกิจกรรม

มร.นม. จับมือ ราชมงคลอีสาน เดินหน้าความร่วมมือต่างประเทศ

       วันที่ 12 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.ธีระวัฒน์…

Read More