- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเดินหน้าจัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน อาจารย์จากหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาจารย์จากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประชุมแลกเปลี่ยนหารือในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ East China University of Technology (ECUT) มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
       จากการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรโดยวิทยากรจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ในเรื่องการส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Student works) การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในสาขา Geotoursim รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี (Khorat Geopark) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 24 คน การบรรยายดังกล่าวดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในลำดับต่อไป