- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเดินหน้าจัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจีน

       วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน อาจารย์จากหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอาจารย์จากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประชุมแลกเปลี่ยนหารือในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ East China University of Technology…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

มร.นม. จับมือ ราชมงคลอีสาน เดินหน้าความร่วมมือต่างประเทศ

       วันที่ 12 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์ศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.ธีระวัฒน์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทาน

       วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ้ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุฑริกา…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

RESEARCH EXCHANGE/ LABORATORY INTERNSHIP PROGRAM 2021 – 2022 AT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)        ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura…

Read More