- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20

       ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศจะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 20 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2564 จะเป็นการประกวดในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดรอบคัดเลือกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดฯ ดังกล่าวให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3fpdz8U หรือ QR Code ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ และส่งใบสมัครไปที่ liuxuetaiguo@clecbkk.org ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ Ms.Jiahui Xie ผู้ประสานงานของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-247-8518