- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่ง นักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษากลับประเทศกัมพูชา

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปส่งนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางกลับราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมกันกับนักเรียนทุนพระราชทานฯจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 4 คน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 คน,…

Read More