- ข่าวประชาสัมพันธ์

นศ. ราชภัฏโคราชผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์ และได้รับการเสนอชื่อในสถานะตัวจริง ในการแข่งขันสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program โดยจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการสถานะผู้เข้าร่วมในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อไป