- ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติโดยไม่จำกัดจำนวนทุน ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร ผลการศึกษา และผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้      โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.kuas.ac.jp/en/downloads หรือติดต่อผู้ประสานงานของ KUAS (Ms. SAITO Mika)…

Read More