- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ กับหน่วยงานต่างประเทศ

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ซูจวน หยาง กรรมการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา China-Japan-Korea and Thailand International Conference on Higher Education ในรูปแบบออนไลน์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2563

     วันที่ 17 ธันวาคม 2563 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานได้จัดให้มีการแห่เครื่องสักการบูชาพ่อขุนศักรินทร์ การประกวดขบวนแห่และการประกวดบายศรี 3 ชั้น การรำบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี      กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาไทย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาศึกษาที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ จึงทำให้การศึกษารูปแบบออนไลน์…

Read More