- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

     วันที่ 13 มกราคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย

     สำหรับหัวข้อการสนทนาในวันนี้คือ “นิทานพื้นบ้านจีน” โดยให้นักศึกษาชาวจีนได้เล่านิทานคนละ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย ไม่ซ้ำกันในกลุ่ม ซึ่งรูปแบบการเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของนักศึกษาชาวจีนนั้นได้นำเสนอในแบบที่เข้าใจได้ง่าย เช่น การนำเสนอโดยใช้รูปภาพ หรือใช้โปรแกรม Power point presentation เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวนี้จะดำเนินไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564