- ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติโดยไม่จำกัดจำนวนทุน ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร ผลการศึกษา และผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้      โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.kuas.ac.jp/en/downloads หรือติดต่อผู้ประสานงานของ KUAS (Ms. SAITO Mika)…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

     วันที่ 13 มกราคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์ต่อเนื่องกับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย      สำหรับหัวข้อการสนทนาในวันนี้คือ “นิทานพื้นบ้านจีน” โดยให้นักศึกษาชาวจีนได้เล่านิทานคนละ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย ไม่ซ้ำกันในกลุ่ม…

Read More