- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.45 น.      สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง FB Live Facebook Fanpage: International Affairs Office,…

Read More