- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ

     เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น กองวิเทศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเอกสารให้กับนักศึกษาต่างชาติ จึงพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้เอื้อประโยชน์ในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและได้เริ่มการใช้งานจริงกับนักศึกษาต่างชาติแล้ว ระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติ : https://iao.nrru.ac.th/student/index.php

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชาวจีน ชั้นปีที่ 4 รับมอบหน้ากากอนามัยพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาชาวจีน จำนวน 15 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้เดินทางมาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งรับมอบหน้ากากอนามัยจาก Yuxi…

Read More