- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย    – การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ    – บรรยายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.    – ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์…

Read More