- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.45 น.
     สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง FB Live Facebook Fanpage: International Affairs Office, NRRU
เวลา 10.30 – 12.00 น.

– ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่
– ตรวจสอบกำหนดการการจัดกิจกรรมได้ที่นี่

**หมายเหตุ: คำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมและหนังสือขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการส่งให้ท่านทาง e-mail ในภายหลัง