- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์

     วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภณิดา แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์จำนวน 7…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนสถานทูต USA บรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และนางสาวดลยา…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     กองวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.45 น.      สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง FB Live Facebook Fanpage: International Affairs Office,…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประเทศโมร็อกโก

     ด้วยรัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมีรายละเอียดทุน ดังนี้…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยคณะตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย    – การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ    – บรรยายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.    – ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์…

Read More