- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท และสมัครรับทุนการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

       College of Computer Science, National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตร “International Master Program of Information Technology and Applications” ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2020 (Fall semester) หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก คือ การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมสารสนเทศ และ Global Mobility เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นสูงในระบบอัจฉริยะ (Intelligent systems) หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นเพียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการวิจัยและการค้นคว้าอิสระ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง โดยเน้นทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

กำหนดปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 (ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครไม่ทันตามกำหนด ทาง NPTU จะยังคงรับใบสมัครและพิจารณาการสมัครขอรับทุน)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
การยืนยันการเข้าศึกษา : ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ลงทะเบียนเรียน : ต้นเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดทุนการศึกษา

<<คลิกที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร>>

ผู้ประสานงาน : Mr. John Yun
Tel : +886-8-7663800#17102
E-mail : john8024@mail.nptu.edu.tw
Office of International Affairs
National Pingtung University
51 Min Sheng East Road, Pingtung 900, Taiwan