- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษายุวทูตนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งอบรมการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา

วันที่ 22 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอผลงาน โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 11 “NRRU Young Ambassador 2020” โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นได้รับฟังอบรมเรื่อง การทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนเข้าพบอธิการบดี และร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

วันที่ 23 มกราคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแนะนำตัวเองและรับฟังโอวาทจากอธิการบดี หลังจากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบนำชมด้วยเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฏฐินี ทองดี…

Read More