- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2021 TGS) ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทย์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก หรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปีผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org (Now Open Section) หรือที่ระบบรับสมัครออนไลน์ http://application.fulbrightthai.org

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปยังมูลนิธิฯโดยตรง ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น. (ห้าทุ่มตรง ตามเวลาในประเทศไทย) หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมล์มาที่ tusef@fulbrighthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 106 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 น. – 17.30 น.)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Download TGS 2021 Frequently Asked Questions
Download TGS 2021 Announcement on Web