- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562

       สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT SCHOLARSHIP) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

  • ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)   เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก
  • ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)   เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)   เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมเฉพาะทางสายอาชีพ (Specialized Training College Students)   เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเฉพาะทางสายอาชีพ

เกณฑ์ใหม่!  << น้องที่มีคะแนน GPA ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป สามารถสมัครทุนได้แล้วนะคะ >>

“รับสมัครถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561”

สำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย   <<คลิกที่นี่>>

**กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครอีกครั้งบนเว็บไซต์**