- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน Korat International Art and Culture Festival 2018

 

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงาน
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018
(Korat International Art and Culture Festival 2018)
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 20 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2561

   – สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมพนมวัน อาคารศูย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
(ใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที ต่อคน)

   – ปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018
Korat International Art and Culture Festival 2017 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 (บางประเทศอาจต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนและหลังช่วงเวลาเทศกาลด้วย)

รายชื่อประเทศที่เข้าร่วม มีดังนี้

ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศรัสเซีย, ประเทศบังกลาเทศ, ประเทศจีน, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศกานา, ประเทศอินเดีย, ประเทศกรีซ (เฮเลนิค) และ ประเทศศรีลังกา

**จำนวนผู้แปลภาษา และประเทศที่เข้าร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้**

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

     1. เป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือเคยเข้ารับการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และหากมีความสามารถในการใช้ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) / ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) / ภาษารัสเซีย (Russian) / ภาษาอินโดนีเซีย (Indonesian language) / ภาษาฮินดี (Hindi) ให้ระบุในใบสมัครด้วย

     3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานด้านบริการ

การสมัคร

   – ผู้สนใจสามารถสมัคร online ได้ที่  https://goo.gl/XWZDKZ

 – หรือรับใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://goo.gl/ZYKzkG

และส่งใบสมัครมาที่ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้วชั้น 2  ภายในวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044–009-009 ต่อ 1548 หรือ 044-248-495 (ภายในเวลาราชการ)

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง