- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนสอนภาษาอังกฤษและการเต้นรำบรูไนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

     วันที่ 25, 27 กันยายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไนได้ดำเนินกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ และวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้สอนการเต้นรำของประเทศบรูไนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศบรูไนให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาของต่างประเทศโดยตรง โดยบรรยากาศของการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน