- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน เข้าพบอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษา ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้ว ชั้น 2 เพื่อติดตามและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา…

Read More