- NRRU Young Ambassador 2015, ข่าวการศึกษา อบรม ดูงาน, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6 “NRRU Young Ambassador 2015”

NRRU Young Ambassador 2015

กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6
“NRRU Young Ambassador 2015” จำนวน 100 คน
เข้าค่ายยุวทูต ณ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2- 6 มิถุนายน 2558

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2558

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน

2. สามารถสละเวลาเพื่อทำกิจกรรม และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้

***หมายเหตุ: นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรม NRRU Toastmaster Club เป็นประจำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

นักศึกษาที่เข้าอบรมตลอดโครงการจะมีสิทธิ์สมัครสอบเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศซึ่งจัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์

ส่งใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2

เปิดรับสมัคร 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558
ประชุมแจ้งรายละเอียดก่อนการเดินทาง 20 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาอบรมและเข้าค่าย ณ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท จังหวัดระยอง 2 – 6 มิถุนายน 2558

 

 

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้

=== ใบสมัคร ===

และส่งใบสมัครมาที่กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯทับแก้วชั้น 2

หรือส่งอีเมลมาที่ internrru@hotmail.com โดยระบุ Subject “Apply for NRRU Young Ambassador 2015”

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณฐมน พุทธิธรรมาภรณ์ โทร. 044–009009 ต่อ 1548

หรือ เบอร์มือถือ 086–451–7340