- ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน Korea Nazarene University

10959560_802700869796809_3301167612970702233_n

1797574_802700536463509_7871131461455300394_n

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน (Korea Nazarene University) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร นำศาสตราจารย์คิม จุงโม ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซาเรน และคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ในระหว่างนี้ด้วย

10968597_802700543130175_4596668364410101926_n