- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ…

วัน ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน ประจำปีพ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทับแก้ว โดยพิธีมอบนี้ ได้รับเกียรติจากดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยน ณ Yuxi Normal University

อาจารย์ศศศิริ สุวรรณทิพย์ เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และบุคลากรของ Yuxi Normal University โดยการเดินทางไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ อาจารย์ศศศิริ ปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 5…

Read More

- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การอบรมครั้งนี้…

Read More