- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ม.ราชภัฏโคราชโกอินเตอร์ ส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 คน ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ ณ Tianjin Agricultural University (TJAU) ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม…

Read More