- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สัมภาษณ์ยุวทูตเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประเทศอังกฤษ

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting เพื่อคัดเลือกนักศึกษาสำหรับปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร ในโครงการ BGU…

Read More