- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมล่ามผู้แปลภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอังกฤษ

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมนักศึกษายุวทูต ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร ในโครงการ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ สัมภาษณ์ยุวทูตเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบิชอป กรอสเทสต์ ประเทศอังกฤษ

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูต ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting เพื่อคัดเลือกนักศึกษาสำหรับปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Bishop Grosseteste University (BGU) สหราชอาณาจักร ในโครงการ BGU…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ม.ราชภัฏโคราชโกอินเตอร์ ส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศจีน

       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 คน ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ ณ Tianjin Agricultural University (TJAU) ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม…

Read More