- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมส่งนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบนานาชาติ (2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championships)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ส่งอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ซึ่งเป็นนักศึกษา จำนวน 10 คน เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครฯ ในรายการแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบนานาชาติ (2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championships) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 – 28 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักกีฬาจากประเทศต่างๆ จากทั่วโลกเข้าแข่งขัน 16 ชาติ กว่า 130 คน ซึ่งแชมป์ของแต่ละรายการจะได้โควตาไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติด้วย