- Liaison, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครล่าม “การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games”

       วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน ประจำทีมนักกีฬาในการแข่งขัน “มหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลก: 2023 World Abilitysport Games”  
       โดยจะประกาศผลการคัดเลือกภายในสัปดาห์หน้า ทาง Facebook Fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์  ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2566