- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

       บุคลากรกองวิเทศสัมพัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือนในระดับชาติและนานาชาติ
       หากน้องๆ นักศึกษามีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมคุณสมบัติการสมัครอย่างละเอียดได้ที่: https://bit.ly/3WChlzA หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009009 ต่อ 1547 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566