- ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม World Camp

       วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship หรือ IYF) ประจำประเทศไทย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลนิธิฯ…

Read More