- ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม World Camp

       วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship หรือ IYF) ประจำประเทศไทย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลนิธิฯ และได้เรียนเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน The 8th World Education Leaders Forum ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2565 และประชาสัมพันธ์การจัดงาน World Camp โดยกิจกรรมจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม และพัฒนาตัวเองในเรื่องของจิตใจ (Mind Education) เพื่อให้เยาวชนค้นพบตัวเองและสามารถปรับ Mindset ในการใช้ชีวิตได้ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565 ที่ประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปได้เข้าร่วมโครงการ