- งานประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ NRRU & JCU Virtual Exchange Program 2021

       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการ NRRU & JCU Virtual Exchange Program 2021 ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทิวสน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5