- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship)

       กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 (ขึ้นอยู่กับทีมชายหรือทีมหญิง)

รายละเอียดการรับสมัคร:
     1. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ผ่าน facebook fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์ (หลักฐานในการสมัครให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือถ่ายภาพบัตรประชาชนให้ชัดเจน แนบมาใน google form ด้วย)
Link การสมัคร https://forms.gle/p6vQnWPBeedz6pxCA
** ต้องลงชื่อเข้าใช้ e-mail ในการสมัครออนไลน์ **


     2. นัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom (จัดส่งให้ผ่านทาง e-mail)
ขอเลื่อนประกาศผลเป็นภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่ยู กองวิเทศสัมพันธ์ โทร: 083-1328879
     ► วันและเวลาการสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในภายหลังค่ะ
     ► ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

*******************************************************

** เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาต้องยินยอมรับข้อตกลงในการปฏิบัติงานดังนี้ **
     1. ยินยอมปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal เป็นระยะเวลา 11 วัน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564 (ประจำทีมหญิง) และระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2564 (ประจำทีมชาย)
     ทั้งนี้ นักศึกษาต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางผู้จัดการแข่งขันกำหนด (24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน)  สามารถเดินทางไปได้เพียงแค่ โรงแรมที่พัก สนามซ้อม และสนามแข่งขัน ตามตารางที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเท่านั้น ซึ่งนักกีฬา ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอื่นๆ ก็ถือหลักปฏิบัตินี้เช่นเดียวกัน
     2. นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้ลงนามรับทราบ
     3. นักศึกษาต้องลงนามรับทราบเพื่อยินยอมรับความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้า หากเกิดกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19
     4. นักศึกษาต้องยินยอมให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 ก่อนปฏิบัติงาน และยินยอมรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ผู้จัดการแข่งขันจัดหาให้
     5. เมื่อทราบว่าตนเองได้ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติติหน้าที่อาสาสมัครล่าม ให้ปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่ไปในที่ชุมชน สถานที่ที่มีความเสี่ยง ก่อนการเข้าปฏิบัติงานจริง