- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564

       วันที่ 23 สิงหาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Conference โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งให้ทิศทางและแนวทางการปฎิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ และมีรองศาสตราจารย์…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์มุ่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

       วันที่ 18 สิงหาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English in Workplace) ประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ คัดเลือกล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship)

       วันที่ 17 สิงหาคม 2564 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship)

       กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย (2021 Asian Cup Volleyball Championship) สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 (ขึ้นอยู่กับทีมชายหรือทีมหญิง) รายละเอียดการรับสมัคร:     1. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้…

Read More