- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่องยุวทูต รุ่นที่ 12

       วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 12 (NRRU Young Ambassadors 2021) อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการอบรมเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาจาก…

Read More