- ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ กับหน่วยงานต่างประเทศ

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ซูจวน หยาง กรรมการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา China-Japan-Korea and Thailand International Conference on Higher Education ในรูปแบบออนไลน์…

Read More