- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk ผ่านโปรแกรม Ding Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ด้านภาษาไทยในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นชินกับภาษาไทยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

     กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาไทย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาศึกษาที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ จึงทำให้การศึกษารูปแบบออนไลน์ เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564